STRESSTEST

Eftersom det inte är möjligt att starta om stresstesten på nytt på webben bifogar jag två dokument med vilka du kan göra testet på egen hand.

Printa och fyll i "PSS.pdf" och använd "Uträkning PSS.pdf" för att räkna ut ditt resultat.

Stresstest

Uträkning stresstest