Här & Nu – E-kurs

Här & Nu -Sveriges mest använda träningsprogram i mindfulness, nu den ledande E-kursen!
743 kr
Lägger i varukorgen
Här & Nu – E-kurs

Här & Nu

Internetbaserat träningsprogram – E-kurs

Forskningsbaserat

Här och Nu programmet är till för dig som vill:

• Minska din stress
• Öka din förmåga att hantera tidspress
• Få ett ökat lugn och en inre stabilitet
• Hitta sätt att hantera ångest och oro
• Öka din förmåga att fokusera
• Öka uppmärksamheten
• Öka din förmåga att lyssna
• Förbättra din sömn

Här & Nu programmet används bland annat inom vården för behandling av depression, oro och Ångest, vid utmattningssyndrom, behandling av stress, smärta och sömnproblem.

Här & Nu programmet är forskningsbaserat, läs hela forskningsrapporten här.

Vad händer när du tränar mindfulness – varför fungerar det?

Det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när vi mediterar.
Den högra, främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. Den högra pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra motsvarande delen av hjärnan styr över positiva känslor som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.

Efter ett par månaders regelbunden träning i medveten närvaro sker en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan, det vill säga från irritation och stress till lugn och glädje. Andra effekter av vänsterförskjutningen av pannlobsaktiviteter är bättre sömn, ökad förmåga att avläsa andra människors känslouttryck och ökad grad av medkänsla med sig själv och andra.

Det område som kontrollerar starka, negativa känslor som raseri och fruktan – de mandelformade kropparna – minskar sin aktivitet så att man blir lugnare och mer balanserad i en stressande miljö.

Hur går träningen till?

Med vårt internetbaserade träningsprogram tränar du själv ca 20 minuter om dagen 6 dagar i veckan. Du kan genomföra träningen med hjälp av din mobiltelefon, med din läsplatta eller vid din dator. Träningsprogrammet är upplagt i 8 steg

1. Lämna autopiloten – känn din kropp
2. Observera din andning – träna ditt andningsankare
3. Var närvarande i andning och kroppsrörelse
4. Bara sitt – Här och Nu
5. Acceptans samt S O A S
6. Att hantera svårigheter
7. Tankar är inte fakta
8. Ta hand om dig – befäst din dagliga träning

Träningsprogrammet innehåller

I Programmet tränar vi på två sätt:

1. Mindfulnessövningar/meditationer: Andrum, Andningsankare, Kroppsscanning, Medvetna rörelser, Sittande meditation
2. Vardagsövningar: Övningarna hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din vardag. Vardagsövningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, de hjälper dig att se och att kunna fatta mer medvetna beslut.

Du får dessutom:
Stresstest och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.

Dokumentation där du kan läsa mer om vikten av att vara medvetet närvarande.

All träning kan du göra när det passar dig. Du kan under hela programmet följa din träning. Det finns möjlighet att skriva dagbok och välja olika intentioner med träningen.

Digitala dokument: Faktahäfte, Mindfulness i hjärnan, Medvetna rörelser, Hur använder jag min tid, Litteraturlista, Sammanfattning och vidmakthållandeplan

Pris

Här & Nu, ord.pris 744 kronor inkl. moms
Efter genomgånget program har du kvar det och kan repetera de övningar du vill. 

Under hösten kommer köpta e-kurser att, 6 månader efter genomfört köp, gå över i en löpande prenumeration. Vi kommer att informera om detta i god tid innan och det är frivilligt att prenumerera vidare. 

Om du vill köpa och ge bort ett program till någon annan så kan vi hjälpa dig med detta, maila då utbildning@mindfulnesscenter.se

 

Se gärna kort videopresentation av programmet här:

Forskningsbaserat

Studien, publicerad i British Journal of Psychiatry, är den första randomiserade studien som har jämfört gruppbehandling med mindfulness och individuell kognitiv beteendeterapi av patienter som har depression och ångest i primärvården.

Läs forskningsrapporten här!

 

Beställ Här&Nu på CD här!