Steg 2 - retreat 2020

Enskild anmälan till Retreaten Steg 2 år 2020
14.375,00 kr

Steg 2 - dagarna 2020

Enskild anmälan till dagarna Steg 2 år 2020
17.500,00 kr

Frågor besvaras under kontorstid 08:00-16:00

Jenny Törnblom - Utbildningssamordnare

Jenny Törnblom - Utbildningssamordnare

+46 70 249 05 07