Ola Schenström

Dr Ola Schenström

Ola är läkare och specialist i allmänmedicin med mer än 35 års erfarenhet.
Han är en av Sveriges ledande experter på mindfulness och grundaren till
Mindfulnesscenter. Han har tillsammans med sina medarbetare utbildat över 2300
mindfulnessinstruktörer i Sverige inom olika yrkesgrupper.
Ola är involverad i flertalet forskningsprojekt, bland annat vid Karolinska Institutet,
Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds Universitet med flera. Han har också
utarbetat ett antal träningsprogram i mindfulness, exempelvis Här&Nu, Sveriges
mest sålda träningsprogram i mindfulness.
Ola är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också
skrivit förordet till Olas bok "Mindfulness i vardagen".

Ola Lundström

Ola Lundström


Ola har övat och undervisat i meditation och mindfulness i över 30 år. Han är utbildad i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) av professor Mark Williams, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och grundutbildad i Breathworks. Ola har yrkeserfarenhet från skola, socialtjänst och psykiatri, där han arbetat med förebyggande av psykisk ohälsa. Han leder för närvarande mindfulnessgrupper för patienter inom psykiatrin.

Inom Mindfulnesscenter undervisar Ola på instruktörsutbildning steg 1 och steg 2, där han är kursledare. Han föreläser och handleder även i mindfulness på arbetsplatser, med erfarenhet av uppdrag inom bland annat Trafikverket, Apoteket AB, Försäkringskassan, BioGaia AB och Svenska Spel.

Beatrice 180618

Beatrice Blidner

Beatrice är leg. fysioterapeut och har arbetat i 26 år på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning där hon utvecklat och lett mindfulnessbaserad gruppbehandling för patienter med främst ångest och depression. Beatrice har samarbete med Göteborgs Universitet där hon undervisar, examinerar och handleder fysioterapistudenter. Beatrice har grundutbildning i Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Basal Kroppskännedom (BK), färdighetsträning (DBT), kroppsorienterad psykoterapi och hälsocoachning. Hon har lång erfarenhet av meditation och Mindfulness, bland annat genom retreats och instruktörsutbildningarna steg 1 och 2 hos Mindfulnesscenter. Beatrice är anställd på Mindfulnesscenter som expertresurs inom vårdområdet, med speciellt fokus på ångest och depression.

 Åsa Öhman

Åsa Öhman


Åsa Öhman, leg. sjukgymnast (OMT, akupunktur och laserbeh.), Steg 1 i psykoterapi (KBT), Steg 2 mindfulnessinstruktör, Steg 3 Qigong och med mångårig erfarenhet från individ och gruppbehandling i mindfulness.

 

Jenny (1)

Jenny Törnblom


Jennt Törnblom, Mindfulnessinstruktör Steg 1, Steg 2, med påbyggnaderna: Skola, På arbetsplatsen, Vid ångest och depression, Vid smärta och sjukdom samt Medkänsla, Jenny dessutom Hälsovägledare och har arbetat med stresshantering- och mentalträning, hälsa och mindfulness i snart 20 år.