Uppgradering för att diplomeras till steg 1 i MfC´s nätverk av instruktörer.

Vi får många förfrågningar från instruktörer utbildade av andra men som nu vill gå våra påbyggnadsutbildningar (arbetsplats, skola, medkänsla, smärta/sjukdom, ångest/depression), Steg 2 och retreater.  Vi är glada för att så många vill komma med i vårt instruktörsnätverk och vi vill kunna välkomna nya instruktörer till oss.

Info om Mindfulnesscenters instruktörsnätverk:

Vi erbjuder idag instruktörer i vårt nätverk följande fortsättningskurser/vidareutbildningar live alternativt i vårt virtuella klassrum:

  • På arbetsplatsen
  • I skolan
  • Vid nedstämdhet
  • Vid ångest/depression
  • Långvarig smärta och sjukdom
  • Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra
  • Fler är på väg

Samt

  • Steg 2 – inleds med 5 dagars retreat och kursen i helhet leder till fördjupad erfarenhet av träning, fördjupad kompetens att leda/följa upp/ utforska, fördjupad teoretisk kunskap. Gedigen kompetens för dig som vill arbeta professionellt med mindfulness med grupper och enskilda individer.
  • Retreater för enbart instruktörer

Vi kan också erbjuda våra instruktörer i nätverket att stå med på vår hemsida för ”Hotta instruktör” där kunder kan hitta utbildade instruktörer som håller i kurser/grupper.

Vi skickar månatligen ut instruktörsbrev med nyheter inom forskning, information om utbildningar och annan information som berör mindfulnessinstruktörer.

Vi håller tematräffar i vårt virtuella klassrum för olika grupper och intresseområden inom nätverket.

Vi har specifika slutna FB-grupper för Steg 1, Steg 2 och påbyggnadsgrupper där instruktörer kan byta erfarenheter med varandra men där vi också kan lägga ut information och förfrågningar på inkomna uppdrag.

Nätverket är något som vi hela tiden utvecklar och vi har idag ca 2 400 utbildade instruktörer i vårt instruktörsnätverk vilket är det enda i sitt slag i denna omfattning i landet. 

Hur kan jag komma med om jag är utbildad av annan än MFC?

För att säkerställa att våra instruktörer som vi har i vårt nätverk har den kunskap och den inriktning som vi har valt så har vi satt upp vissa förutsättningar för detta. Det är viktigt för oss att vi håller en hög kvalitet och att inte mindfulness på något sätt riskerar att urvattnas. Detta har vi gjort för att kunna säkerställa i så hög grad som möjligt att våra instruktörer som vi har diplomerat och som finns i vårt instruktörsnätverk ska hålla en viss nivå just som mindfulnessinstruktörer.

Vi har en tydlig inriktning mot att det som vi står för ska vara forskningsbaserat och vi riktar mycket fokus också på vad som händer i hjärnan vid mindfulnessträning. Vi lägger stor vikt på att våra instruktörer utövar helst daglig egen träning men också vid förhållningssättet som instruktör i att både leda och utforska individuellt och i grupp. Vi har under utbildningsdagarna stort fokus på just att leda och utforska övningarna, blandat med teori samt hemövningar under utbildningstiden.

För att kunna ingå i vårt instruktörsnätverk och kunna delta på våra påbyggnadsutbildningar, instruktörsretreater, få instruktörsbrev med fortlöpande information om ex forskning etc, så krävs att du först genomför en programuppgradering.

Då genomför man de tre sista dagarna av vår steg 1 utbildning, tar del av materialet som ingår i kursen, tränar med bl.a. 8 veckorsprogram (Här&Nu) som ni ska handleda i samt rekommenderas att påbörja en pilotgrupp. 

Det är som du förstår här inte frågan om att det du redan gått är bättre eller sämre utan bara en annan utbildning och vi behöver säkerställa att dina kunskaper motsvarar vår Steg 1 utbildning, både vad gäller teori och praktik.

När du genomfört programuppgradering kan du anmäla dig till någon av våra påbyggnadsutbildningar.

Mer information om våra kurser kan du läsa och ladda hem från hemsidan /instruktoersutbildningar/

Programuppgradering inkl. kurs- och instruktörsmaterial.

Hör av dig till Jenny för prisuppgift, frågor eller om du vill anmäla dig till utbildningen: 

utbildning@mindfulnesscenter.se  eller 070-249 05 07