Mindfulness stärker familjebanden genom att du tränar upp din medkänsla, för dig själv och för andra. Du tränar upp din förmåga till känslomässig balans och stabilitet vilka är viktiga ingredienser för goda relationer i familjen.

Dessa saker är viktiga ingredienser för goda relationer i familjen.

Dagens samhälle gör det inte lätt för oss. De flesta av oss föräldrar arbetar heltid och stress är en ständigt närvarande följeslagare. Det finns sällan den tid man skulle önska för sina barn.

Barnen å sin sida växer upp i ett samhälle där det sker en explosionsartad teknikutveckling och höga krav. Tidigt lär de sig att använda mobiltelefoner, datorer, surfplattor och så vidare. Mycket med detta är positivt men det för även med sig mindre positiva saker som stress och splittring.

Kort sagt så lever vi alla, oavsett ålder, med mer eller mindre närvarande stress.

Träning i mindfulness:

 - Minskar stress

 - Ökar medkänsla – för dig själv och för andra

 - Ökar förmågan att bibehålla känslomässig balans

 - Ökar självkänslan

 - Utvecklar förmågan till förståelse och empati

Prova själv med något av våra familjepaket:

Familjepaket 4-7 år

Familjepaket 8-12 år 

Familjepaket ungdomar