Mindfulness är forskningsbaserat

Runt om i världen bedrivs det forskning kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, minskat lidande, ökad förmåga att hantera smärta och ökad livskvalitet. Träningen ger också ökat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga

Det senaste årens hjärnforskning kring mindfulness visar på en mängd positiva effekter på den mänskliga hjärnan.

Forskningen visar bland annat träning förbättrar arbetsminnet som bland annat är viktigt för vår uppmärksamhet och för känslomässig balans. Träning bidrar också till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder vår hjärna på ett mer optimalt sätt.

2009 års nobelpristagare i medicin, Elizabet Blackburn har publicerat data som talar för att mindfulnessträning kan förlångsamma cellernas och kanske också människans åldrande.

På vår forskningssida kan du hitta information om olika forskningsprojekt som Mindfulnesscenter är inblandade i.

På forskningssidan kan du även hitta en länk till de allra senaste forskningsrapporterna.