Den trygga och inkluderande skolan

Vi förser förskolor, skolor, föreningar och organisationer, som arbetar med barn och unga, med enkla och lättillgängliga verktyg för att skapa lugn, koncentration och harmoni. Allt fler skolor i Sverige får upp ögonen för Mindfulness.

Mindfulnessträning ger en förbättrad lärmiljö vilket leder till bättre resultat gällande antal elever som klarar meritkriterierna för godkänt, men även en förbättrad arbetsmiljö för såväl pedagoger som elever. Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den stress, tidspress och de höga krav som ofta ställs i skolan.

Mindfulness i Skolan
Elever och pedagoger som mår bra och får ökad självkänsla bidrar tillsammans till minskad mobbing och förebygger ohälsa hos elever. Vårt mål är att göra träningen tillgänglig för både pedagoger, elevhälsan, annan skolpersonal och elever. Mindfulnessträning är en enkel metod där korta övningar ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och din koncentrationsförmåga.

Genom att etablera mindfulnessträning i skolan, visar forskningen på:

 • Minskad stress hos barn och personal
 • Bättre relationer
 • Ökad prosocial förmåga hos barnen
 • Förbättrad lär- och arbetsmiljö
 • Ökad kreativitet
 • Ökat fokus och koncentrationsförmåga
 • Främjar känslomässig balans
 • Ökad självkänsla– bidrar till minskad mobbning
 • Förebygger psykisk ohälsa hos elever

 

Koncept för skolor och pedagoger

Vår metod grundar sig i forskning inom mindfulness och neurovetenskap. Det är en långsiktig och kostnadseffektiv strategi för att stärka den mentala hälsan och skapa en hållbar arbetsmiljö för både anställda och elever.

Vi börjar med att föra en dialog om vilka behov din skola har just nu. Därefter anpassar vi upplägget för just er. Det handlar om att implementera mindfulness som ett verktyg för att skapa nya förhållnings- och arbetssätt som kan bli hållbara och beständiga över tid, inte bara för stunden, utan en förändrad kultur.

Våra kurser kan utformas dels genom att våra instruktörer kommer till er, men även i webinars (träffar online i våra digitala klassrum) eftersom vi förstår att ni har personal som har svårt att vara borta. Våra kurser och coachningsträffar kan ske dels i grupp men även enskilt.

 • Föreläsningar
 • Träning med arbets- och/eller ledningsgrupper
 • Individuell coachning av medarbetare och ledare
 • Mindfulness vid rehabilitering
 • Instruktörsutbildning för personal som vill arbeta med elever och kollegor framåt

MF i skolan koncept

För er som är redo att arbeta långsiktigt har vi koncept i flera steg som bygger på dialog, träning, utveckling och uppföljning. Så här kan ett första steg se ut.

 1. Enkel förstudie innan projektstart
  Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er, som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade läget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans med er vardagsövningar för er personal som skall leda till ett förändrat beteende.

 2. Inspirationsföreläsning
  En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och vad som ligger till grund för att skapa förståelse för hur upplägget kan ut, samt ger motivation för den egna träningen. 

 3. Träning i arbets- och/eller ledningsgrupper
  Arbetsgruppen tränar i det program vi valt ut som det mest passande utifrån den behovsanalys vi gjort. Exempelvis Prova på MindfulnessMindfulness grundkurs eller Mindfulness vid stress. Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet 2*10 min per dag. Kursen pågår i 6-12 veckor. Vår handledare följer gruppen och ni träffas vid 3-6 tillfällen, ungefär varannan vecka. Längden på träning och arbete bygger på vilket program vi väljer. Utöver detta ingår telefon-, internet- och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

 4. Efter genomförd träning
  Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i skolan och hur man går vidare.

 5. Utbildning av egna instruktörer i mindfulness
  Utbildningsupplägg (1+2+2+1 dagar) Träningsprogrammet Här&Nu på 8 veckor är en förenklad form av MBSR/ MBKT. Utöver de fyra utbildningsblocken är en central del din egen mindfulnessträning. Din egen träningen ökar din medvetenhet och lär dig att fånga upp erfarenheter hos dina kommande kursdeltagare. Utbildningen går bla igenom:
 • Stressfysiologi
 • Forskning
 • Verkningsmekanismer
 • Vad händer i hjärnan vid träning?
 • Stress, sömn och effekter
 • Att träna mindfulness,
 • Leda, följa upp och feedback
 • Grupp och gruppdynamik
 • Användningsområden i samhället 

 

Som behörig Mindfulnessinstruktör finns anpassat material för åldersgrupperna förskola upp till gymnasium. Vi erbjuder även påbyggnadsutbildningen "Mindfulness i skolan" för dig som vill arbeta i skolan, med pedagoger, barn och ungdomar eller i annan verksamhet där du träffar unga, t.ex. på barn- och ungdomsmottagningar.  Läs mer här!

 

Kontakt

Jenny, jenny@mindfulnesscenter.se mobil, 070-249 05 07 för att få mer information om vad ”Mindfulness i skolan”-konceptet skulle kunna tillföra på din skola.

 

 

PROVA GRATIS

Få våra populära måndagsråd, nyhetsbrev och tillgång till korta övningar

Här hittar du information om vår integritetspolicy som går i enlighet med GDPR.

PowerBreak

Ladda ner vår gratis mindfulness app PowerBreak