Ladda ned produktblad i pdf -Mindfulness på arbetsplatsen

 

Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc. Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat. Mindfulnessträning kan leda till:

 • Minskad stress
 • Ökad förmåga att fokusera
 • Ökard förmåga att hantera förändringar
 • Ökad återhämtning
 • Bättre kommunikation med kollegor och kunder
 • Minskade sjuktal
 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Ökad kreativitet
 • Förbättrad känslomässig balans
 • Ökad livskvalitetet

Hur kan vi påstå det?

Det kommer ca 400 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Vi kan också nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt  t ex. Pacific Investment Management, Apple Computer, Yahoo, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Hughes Aircraft, Procter & Gamble, och Starbucks.

Hur går det till?

 1. 1.     Enkel förstudie innan projektstart

Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade Nyläget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans med er vardagsövningar på arbetsplatsen som skall leda till ett förändrat beteende.

 1. 2.     Inspirationsföreläsning

En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen.

 1. 3.     Arbetsgruppen tränar.

Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness Grundkurs, som genomförs 2 ggr 10 min per dag. Kursen pågår i 12 veckor. En handledare följer gruppen och träffar gruppen vid 6 tillfällen. Telefon, internet och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

 1. 4.     Efter genomförd träning

Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för framtagande av arbetssätt och ramverk för företagets och arbetsgruppernas fortsatta utveckling.

Mindfulnesscenter har instruktörer runt om i Sverige som är specialutbildade för att arbeta med konceptet ”Mindfulness på arbetsplatsen”

Priser enligt offert

För mer information kontakta:

Katarina Bilberg, 070-4972292
katarina.bilberg@mindfulnesscenter.se