Den attraktiva arbetsplatsen!

Vi förser företag med enkla, lättillgängliga och tidseffektiva verktyg för att reducera stress och öka välmående, på individ- grupp- och organisationsnivå. Mindfulnessträning stärker förmågan att leda både sig själv och andra. Uppläggen ligger i linje med AFS 2015:4 och bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Mindfulness i arbetslivet

Medvetna medarbetare tar kloka beslut, är mer kreativa och öppna för förändring. Idag vet vi att medarbetarna är vår viktigaste resurs och att de behöver prioriteras. Konkurrensen om vart vår hjärna ska ha sin uppmärksamhet ökar. Genom mindfulnessträning skapas förutsättningar att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet. 

Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ett ökat välbefinnande. Det ger helt enkelt en mer attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats.

Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Genom att etablera mindfulnessträning i arbetslivet så visar forskningen positiva effekter på:

 • Förbättrad koncentration
 • Ökad kreativitet 
 • Ökad motivation
 • Förbättrade relationer
 • Från reaktiv till proaktiv
 • Bättre beslutsfattande
 • Förbättrad balans arbete och privatliv.
 • Ökad resiliens
 • Ökad förmåga att hantera förändringar

Vi skapar förutsättningar så att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.

 

Koncept för företag & organisationer

Vår metod grundar sig i forskning inom mindfulness och neurovetenskap. Det är en långsiktig och kostnadseffektiv strategi för att stärka den mentala hälsan och motståndskraften på arbetsplatsen.

Vi börjar med att föra en dialog om vilka behov din organisation har just nu. Därefter anpassar vi upplägget för just din arbetsplats. Det handlar om att implementera mindfulness som ett verktyg för att skapa nya förhållnings- och arbetssätt som kan bli hållbara och beständiga över tid,  inte bara för stunden, utan en förändrad kultur.

Våra kurser kan utformas dels genom att våra instruktörer kommer till er, men även i webinars (träffar online i våra digitala klassrum) om ni har personal som sitter på olika orter. Våra kurser och coachningsträffar kan ske dels i grupp men även enskilt.

 • Föreläsningar
 • Träning med arbetsgrupper och/eller ledningsgrupper
 • Individuell coachning av medarbetare och ledare
 • Mindfulness vid rehabilitering

Adobestock 195624071 Kopia 

 

För dig som är redo att arbeta långsiktigt har vi koncept i flera steg som bygger på dialog, träning, utveckling och uppföljning. Så här kan ett första steg se ut.

 

 1. Enkel förstudie innan projektstart
  Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er, som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade läget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans med er vardagsövningar på arbetsplatsen som skall leda till ett förändrat beteende.

 2. Inspirationsföreläsning
  En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och vad som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut, samt motivation för den egna träningen. 

 3. Träning i arbets- och/eller ledningsgrupper
  Arbetsgruppen tränar i det program vi valt ut som det mest passande utifrån den behovsanalys vi gjort. Exempelvis Prova på Mindfulness, Mindfulness grundkurs eller Mindfulness vid stress. Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet 2*10 min per dag. Kursen pågår i 6-12 veckor. Vår handledare följer gruppen och ni träffas vid 3-6 tillfällen, ungefär varannan vecka. Längden på träning och arbete bygger på vilket program vi väljer. Utöver detta ingår telefon-, internet- och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

 4. Efter genomförd träning
  Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i arbetslivet.

 

Vinster vi ser hos de företag vi arbetat med

 • Stabila och balanserade medarbetare och ledare
 • Ökad effektivitet och produktivitet
 • Bättre kommunikation och mindre konflikter
 • Trygghet inför förändringar
 • Minskade sjukskrivningstal
 • Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning
 • Bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning

 

E-Kurser

 

Blogg:

Vill du bli kontaktad och få veta mer om vad vi kan göra för din arbetsplats?

Referenser

.

Vill du bli kontaktad och få veta mer om vad vi kan göra för din arbetsplats?