Mindfulness på arbetsplatsen och i ledarskapet för ledare, medarbetare, arbetsgrupper och ledningsgrupper samt vid rehabilitering

.

Den psykiska ohälsan och långtidssjukskrivningarna ökar och kostnaderna för arbetsgivaren når nya rekordnivåer. Från och med den 31 mars i år träder en ny arbetsmiljöföreskrift (2015:4) i kraft som innebär att arbetsgivaren är ansvarig för att åtgärda psykisk ohälsa hos de anställda.

Söker du metoder för att hantera detta? Tänk att få skapa hållbara förutsättningar och satsa på en kostnadseffektiv och långsiktig förändring. Något som gör skillnad i grunden.

Vi kan ha en lösning för dig!  Vårt koncept "Mindfulness på arbetsplatsen och i ledarskapet" har med goda resultat hjälpt många företag, organisationer och individer. Mindfulness minskar stress, oro, ångest, nedstämdhet och sömnproblem. Samtidigt ökar välbefinnandet och förmågan att fokusera på det som är viktigt.

De vinster vi ser hos våra kunder är:

 • Minskade sjukskrivningstal
 • Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning.
 • Bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning.
 • Stabila och balanserade medarbetare och ledare
 • Ökad effektivitet och produktivitet
 • Bättre kommunikation och mindre konflikter
 • Trygghet inför förändringar

Hur går det till? Vår metod handlar om att implementera nya förhållnings- och arbetssätt som blir hållbara och beständiga över tid och inte bara för stunden. Mindfulnesscenter erbjuder:

 • Föreläsningar
 • Träning med arbetsgrupper eller ledningsgrupper
 • Individuell coachning av medarbetare och ledare
 • Mindfulness vid rehabilitering

Vi börjar med att föra en dialog om vilka behov din organisation har just nu. Därefter skräddarsyr vi lösningar för just din arbetsplats.

 

Resultat och effekter

.

Så här kan det genomföras?

.

Referenser

.

Inspelning från arbetsmiljöverket

Forskningsbaserat

Mindfulness i grupp enligt Här&Nu programmet är lika effektivt vid psykisk ohälsa som individuell KBT visar en studie gjord på 16 vårdcentraler ledd av de två professorerna Jan och Kristina Sundquist i Lund/Malmö publicerad i ansedda British Journal of Psychiatry (nov 2014). Cirka 4000 vetenskapliga artiklar har hittills publicerats.Se mer på www.goamra.org